ES FA SABER: COMUNICAT AIGUA APTA PER AL CONSUM HUMÀ

El dia d’avui, divendres 25 de novembre de 2022, hem rebut informe de valoració dels resultats analítics de l’aigua de consum humà de Setcases, on ens informen que d’acord amb el que s’estableix al Programa de Vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de Consum Humà de Catalunya, els resultats analítics obtinguts qualifiquen l’aigua com […]

L’Ajuntament de Setcases actualitza el mapa de senders del municipi on s’inclouen les rutes del Parc Natural i Itinerànnia a Setcases

Des de l’Ajuntament de Setcases, s’ha treballat conjuntament amb els tècnics del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, amb la Xarxa de Senders d’Itinerànnia i els responsables de Turisme del Ripollès, per tal d’actualitzar el mapa de senders del municipi. Aquest fet ens ha permès: 1.- Promocionar les 4 rutes oficials del parc […]

OBERT EL TERMINI PER SOL·LICITAR AJUTS PER REHABILITAR EDIFICACIONS RESIDENCIALS BUIDES UBICADES EN ENTORNS RURALS I DE MUNTANYA DE CATALUNYA – Inclou el municipi Setcases

Aquests ajuts pretenen fomentar el repoblament dels municipis més petites i donar resposta a la demanda d’habitatge assequible en aquests entorns. * Qui pot demanar l’ajut: Els propietaris o masovers que assumeixin la rehabilitació d’edificis o habitatges buits situats en municipis que compleixin qualsevol dels dos requisits següents: – Que estiguin situats en municipis de […]

1 9 10 11 12 13 15