Convocatòria ajuts de menjador i transport escolar curs 2024-25

Oberta la convocatòria per presentar sol·licituds: del 8 de maig al 31 de maig de 2024

 

 

A data 7 de maig de 2024 ha estat publicat, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 88, l’anunci sobre l’aprovació definitiva de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyament obligatori i d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics, de la comarca del Ripollès per al curs 2024-2025 i les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de desplaçament adreçats a l’alumnat d’ensenyament
obligatori i de segon cicle d’educació infantil de la comarca del Ripollès per al curs 2024-2025.


A partir del dia 8 de maig de 2024, s’ha obert la convocatòria per a la presentació de les
sol·licituds per als ajuts individuals de menjador i de desplaçament, així com les gratuïtats de
menjador i transport i reserva de plaça en el menjador i transport, que finalitzarà el dia 31 de
maig de 2024.


Les sol·licituds s’hauran de presentar, preferentment, per via telemàtica dins la seu
electrònica de la pàgina www.ripolles.cat. També s’acceptaran sol·licituds en paper, i es
podran presentar als següents llocs:


a) Fins al 31 de maig de 2024 a la seu del Consell Comarcal (de dilluns a divendres de
8:00h. a 14:30h. i dimarts de 16:00h. a 19:00h.) o en qualsevol dels llocs que
preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015.


b) Fins al 17 de maig de 2024 al centre escolar en el qual l’alumne o l’alumna tingui
la reserva de plaça per al curs 2024-2025. En aquest supòsit, el centre escolar
estendrà un resguard al sol·licitant que acrediti la data de presentació de la
sol·licitud en el centre escolar.


En cas de dubte en el moment de presentar la sol·licitud, és recomanable consultar el
material didàctic que consta a la pàgina web.  Així mateix, també es podrà demanar cita
prèvia (https://citaprevia.ripolles.cat/) per acudir presencialment a les oficines del Consell
Comarcal del Ripollès (Carrer Progrés, 22 – 17500 Ripoll).

Per a més informació podeu trucar al telèfon 972.70.32.11 o bé contactar a través del
correu: ensenyament@ripolles.cat .