ES FA SABER: Tall amb pas alternatiu per reparació del pont PK 12,480 a la carretera Gi-5264

Comunicat d’inici d’obres: Us comuniquem que a partir del dimarts 16/05 s’iniciaran les obres següents:
– Reparació pont PK 12+480 a la carretera GI-5264.

Les actuacions que es preveuen són:
– Neteja manual i sanejat vorera malmesa.
– Passivat armadures oxidades.

Les afectacions al trànsit durant tot el termini d’execució de les obres seran les següents:
– Tall amb pas alternatiu. Es preveu un termini màxim d’execució d’1 setmana.