Inici dels estudis i treballs per millorar i dimensionar l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Setcases

La depuradora de Setcases es una instal·lació construïda a l’any 2003, ara fa quasi 19 anys.  Es una EDAR “bàsica” que només fa el que s’anomena, tractament primari. El tractament primari consisteix bàsicament en separar els sòlids per decantació. El funcionament es simple: les partícules sòlides, més pesades, per gravetat,  queden dipositades al fons del dipòsit i posteriorment s’extreuen.

Depuradora d'aigües residuras de Setcases
Setcases, depuradora, natura, ecosistema

La EDAR de Setcases està gestionada pel Consell Comarcal del Ripollès.

Actualment la EDAR de Setcases es una instal·lació obsoleta; i això debut tres factors.

1er. Per la pròpia estructura i dimensionalitat de la instal·lació, no millorada des de fa quasi 20 anys.

2on. Per l’augment de la població en caps de setmana, festius i èpoques de vacances (segones residencies, hotels, hostals, habitatges d’ús turístic, ets.). L’augment de la població al municipi implica més consum i, secundàriament, més abocament d’aigua al sistema de depuració.

3er. Barreig d’aigües residuals i aigües netes (“blanques”) en les canalitzacions que arriben a la depuradora. A Setcases hi ha varies escomeses d’aigua que introdueixen aigües netes al sistema. Les aigües netes no haurien d’anar a l’estació depuradora, sinó al riu.

Al mes de febrer, l’actual consistori es va posar en contacte amb els responsables del Consell Comarcal del Ripollès i van transmetre i constatar, a través de fotos i vídeos, que s’havia de fer alguna actuació amb la Depuradora, doncs aquesta no complia la seva tasca i abocava aigües fecals directament al riu Ter. Aquestes actuacions eren prioritàries i s’havien de fer de forma urgent.

La resposta dels gestors de la EDAR va ser satisfactòria i, en pocs mesos, han iniciat els primers estudis i treballs per adequar la Depuradora als temps actuals.

La primera de les actuacions ha estat “detectar” els punts on més barreig d’aigües netes (“blanques”) i residuals hi ha. A través de càmeres, s’han constatat que en tres punts del nostre municipi hi ha un excessiva aportació d’aigües netes al sistema de depuració.

La segona actuació serà, en els mesos vinents, fer les actuacions necessàries per separar les aigües netes, en aquests punts detectats i segons els treballs efectuats, s’aboquen al sistema de depuració.