Edictes


LLISTAT D’EDICTES

Exercici: 2024 Bop: 118-0 Edicte: 5186 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Aprovació definitiva del Projecte bàsic i executiu del centre d'interpretació i porta d'entrada al Parc Natural de les capçaleres del Ter i del Freser, del municipi de Setcases, actuació inclosa en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions del Ripollès, corresponent a la convocatòria extraordinària de l'any 2021, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea - Next Generation EU
Exercici: 2024 Bop: 109-0 Edicte: 4870 CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA-RIPOLLÈS - Acceptació de la delegació de competències (Guils de Cerdanya i Setcases)
Exercici: 2024 Bop: 103-0 Edicte: 4403 AJUNTAMENT DE SETCASES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 88-0 Edicte: 3751 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost 2/2024
Exercici: 2024 Bop: 87-0 Edicte: 3858 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu del centre d'interpretació i porta d'entrada del Parc natural de les capçaleres del Ter i del Freser a Setcases
Exercici: 2024 Bop: 72-0 Edicte: 2964 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació del plec de clàusules administratives dels permisos de caça d'isard, trofeu i selectiva any 2024
Exercici: 2024 Bop: 60-0 Edicte: 2234 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de les taxes per la utilització privativa o per a l'aprofitament especial del domini públic local, apartats C, E, F i l'Ordenança núm. 12, reguladora de la taxa del subministrament d'aigua
Exercici: 2024 Bop: 38-0 Edicte: 1364 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació de l'Oferta pública d'ocupació de l'exercici 2024 (Exp. X2024000078)
Exercici: 2024 Bop: 37-0 Edicte: 1302 AJUNTAMENT DE SETCASES - Informació pública del Pla estratègic de subvencions 2024-2027
Exercici: 2024 Bop: 34-0 Edicte: 1156 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de les taxes per la utilització privativa o per a l'aprofitament especial del domini públic local