Equip de govern

Moció de censura Febrer 2022 – Composició del Ple

Nom: JOAN CASADEVALL CASTELLA
Partit polític: ERC-AM
Càrrec: Alcalde
Àrea: L’Alcaldia exercirà la resta de matèries no expressament encarregades.
E-mail:  j.casadevall@setcases.cat


Nom: ANNA VILA PALOL
Càrrec: Regidora adscrita

E-mail: vilapalolanna@gmail.com


Nom: NÚRIA VILA RIGAT
Càrrec: Regidora no adscrita

Àrea: Cultura
E-mail: n.vila@setcases.cat


Nom: CARLOS FERNÁNDEZ AMER
Partit polític: PSC-ID
Càrrec: Regidor

Àrea: Urbanisme i Medi Ambient
E-mail: carlossetcases@gmail.com


Nom: FRANCISCO MARCER SOLÀ
Partit polític: PSC-ID
Càrrec: Regidor
Àrea: Agricultura, Ramaderia i Pesca i reserva de caça
E-mail: rpirineusetcases@gmail.com