Equip de govern

Moció de censura febrer 2022 – Composició del Ple

Nom: JOAN CASADEVALL CASTELLA

Partit polític: ERC-AM

Càrrec: Alcalde

Àrea: L’Alcaldia exercirà la resta de matèries no expressament encarregades.

E-mail: j.casadevall@setcases.cat


Nom: ANNA VILA PALOL

Càrrec: Regidora adscrita

E-mail: vilapalolanna@gmail.com


Nom: NÚRIA VILA RIGAT

Càrrec: Regidora no adscrita

Àrea: Cultura

E-mail: n.vila@setcases.cat


Nom: CARLOS FERNÁNDEZ AMER

Partit polític: PSC-ID

Càrrec: Regidor

Àrea: Urbanisme i Medi Ambient

E-mail: carlossetcases@gmail.com


Nom: FRANCISCO MARCER SOLÀ

Partit polític: PSC-ID

Càrrec: Regidor

Àrea: Agricultura, Ramaderia i Pesca i reserva de caça

E-mail: rpirineusetcases@gmail.com