Ordenances

ORDENANCES DE L’AJUNTAMENT DE SETCASES

Modificació de les ordenances fiscals – BOPG Núm. 237 – 12 de desembre de 2012; a partir de l’any 2013 és el següent.