Perfil de contractant

D’acord amb el que estableix l’article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i per tal de garantir l’accés públic a la informació sobre l’activitat contractual de l’Ajuntament, es difon el perfil del contractant. En aquest perfil s’inclou la informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions provisionals i les definitives, i la informació de general coneixement sobre la contractació municipal com el plec de clàusules administratives generals del municipi i el model de clàusules administratives particulars de les contractacions, així com la informació essencial sobre el procediment al Perfil del Contractant, l’anunci de licitació de l’Obra:


LICITACIÓ OBRES “Contracte obres pavimentació pista esportiva de Setcases”
 
Procediment d’adjudicació: Obert
 
Termini de presentació d’ofertes: 06/10/22 23:59 h
 
Valor estimat del contracte: 56.241,13 € sense IVA
 
Trobareu tota la informació al següent enllaç
 
A data 07/10/2022: Decret de convocatòria de la Mesa de Contractació de l’Obra de Pavimentació de la Pista Esportiva
 
Dimarts dia 11 d’octubre de 2022 a les 10 h a l’Ajuntament de Setcases