Plens municipals

Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple

Celebrar sessió ordinària el PRIMER dimarts de cada 3 mesos, a les 19.00 hores al saló de sessions de l’ajuntament. A causa de les vacances d’estiu i de les festes de Nadal, les sessions corresponents a agost i desembre podran celebrar-se dins el marge del mes següent, a la mateixa hora. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dimarts hàbil, a la mateixa hora. Es faculta al Sr. Alcalde a modificar el dia de la convocatòria, per qüestions organitzatives, dins el marge d’una setmana de diferència.

Convocatòries 2023

DECRET ORDRE DEL DIA PLE EXTRAORDINARI 14052024

DECRET ORDRE DEL DIA PLE EXTRAORDINARI 16042024

DECRET PLE ORDINARI DE DATA 12032024

Actes de Plens

ANY 2023

ACTA PLE ORDINARI DE DADTA 12122023_compressed

ACTA PLE EXTRAORDINARI DE DATA 07112023_compressed

ACTA PLE EXTRAORDINARI DE DATA 17102023

ACTA PLE ORDINARI DE DATA 19092023_compressed

ACTA PLE EXTRAORDINARI DE DATA 26062023

ACTA PLE CONSTITUCIÓ AJUNTAMENT SETCASES DE DATA 17062023

ACTA PLE EXTRAORDINARI DE DATA 17062023

ACTA PLE EXTRAORDINARI DE DATA 28042023

ACTA PLE EXTRAORDINARI DE DATA 13042023

ACTA PLE ORDINARI DE DATA 07032023_compressed