Plens municipals

Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple

Celebrar sessió ordinària el PRIMER dimarts de cada 3 mesos, a les 19.00 hores al saló de sessions de l’ajuntament. A causa de les vacances d’estiu i de les festes de Nadal, les sessions corresponents a agost i desembre podran celebrar-se dins el marge del mes següent, a la mateixa hora. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dimarts hàbil, a la mateixa hora. Es faculta al Sr. Alcalde a modificar el dia de la convocatòria, per qüestions organitzatives, dins el marge d’una setmana de diferència.

Convocatòries:

DECRET ORDRE DEL DIA PLE EXTRAORDINARI 28042023 pdf

DECRET CONVOCATORIA PLE EXTRAORDINARI 13042023 pdf

DECRET ORDRE DEL DIA PLE ORDINARI 07032023 pdf

2022

ACTA PLE EXTRAORDINARI 24012022pdf

ACTA PLE EXTRAORDINARI 01022022 pdf

ACTA PLE ORDINARI 01032022_compressedpdf

ACTA PLE ORDINARI 07062022_compressed pdf

ACTA PLE ORDINARI 06092022_compressed pdf

ACTA PLE EXTRAORDINARI 15112022pdf

ACTA PLE ORDINARI 20122022_compressedpdf

2021

2020

2019

2018

2017

2016


2015


2014