Relació de subvencions obtingudes – Any 2022 i anteriors

Amb l’objectiu de facilitar l’accés a la informació pública i la transparència, aquest espai web us permet accedir a les subvencions obtingudes per part de diferents ens:

Any 2022


 

Subvenció als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya per a l’any 2022 . ATORGAMENT SUBVENCIÓ AL PARC NATURAL DE LES CAPÇALERES DEL TER I DEL FRESER – Resolució ACC/2603/2021 

Amb aquesta ajut, l’Ajuntament de Setcases ha pogut actualitzar el mapa de senders del municipi i del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.

Gràcies al treball conjunt entre els tècnics del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, la Xarxa de Senders d’Itinerànnia i els responsables de Turisme del Ripollès, hem pogut portar a terme aquest projecte.

ENLLAÇ MAPA SENDERS SETCASES -PDF


Diputació de Girona
Detall de subvencions atorgades any 2022:


Detall subvenció Fons de Cooperació Econòmica i cultural any 2022 i extraordinari


Any 2021


PUBLICITAT AJUDES CONCEDIDES PER PART DE DIPSALUT A L’AJUNTAMENT DE SETCASES – ANY 2021logo_dipsalut

Amb el suport econòmic de l’organisme autònom de la Diputació de Girona, DIPSALUT, s’han realitzat les següents actuacions al municipi de Setcases:

  • SUBVENCIO DESPESES ORDINARIES CONSULTORIS LOCALS ANUALITAT 2020-2021 per import de 2.717,16€
  • PT05 PROGRAMA AVALUACIO DE LA SALUBRITAT DE LES PISCINES US PUBLIC ANY 2021
  • PT04 DIPSALUT ANY 2021
SUBVENCIONS ANY 2021_ PDF


 

Subvenció als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya per a l’any 2020

Núm. expedient SAG: 10 03003 2019 05 i Núm. expedient TAIS: TES088/19/0313,
S’ha atorgat a l’Ajuntament de Setcases una subvenció per a realitzar la següent actuació:
“Actuacions de millora paisatgística a Setcases” dins l’espai del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser; inclosa en l’Annex 2 – operació PDR 04.04.01;
Total de l’ajunt concedit: 26.172,30€.  Corresponent: 43% FEADER de la Unió Europea = 11.254,09€  i el 57% del Departament de territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya = 14.918,21€
OBJECTIUS PORTATS A TERME:
Els objectius específics de l’actuació proposada són:
 Millorar l’accés a peu al parc natural en tres punts estratègics del municipi de Setcases: Ulldeter, la Coma de l’Orri i la Collada Fonda.
 Arranjar elements del patrimoni cultural i històric del municipi associats el medi natural com la font de Xoriguera i la cabana d’en Botei.


GENERALITAT DE CATALUNYA

diputacio

DIPUTACIÓ DE GIRONA

ANY 2020


SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA: NOVES TECNOLOGIES ARRAN DE LA SITUACIÓ DE LA COVID-19

Import: 815,30€


SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA: FCEC 2020


SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ GIRONA: ORGANITZACIÓ ESDEVENIMENTS FIRALS 2020


SUBVENCIONS CONCEDIDES DIPUTACIÓ DE GIRONA 2020

subv digi any 2020


PUBLICITAT AJUDES CONCEDIDES PER PART DE DIPSALUT A L’AJUNTAMENT DE SETCASES – ANY 2020logo_dipsalut

Amb el suport econòmic de l’organisme autònom de la Diputació de Girona, DIPSALUT, s’han realitzat les següents actuacions al municipi de Setcases:

  • SUBVENCIO DESPESES ORDINARIES CONSULTORIS LOCALS ANUALITAT 2019 per import de 1.596,76€ euros
  • PT05 PROGRAMA AVALUACIO DE LA SALUBRITAT DE LES PISCINES US PUBLIC ANY 2020
  • PT04 DIPSALUT ANY 2020

ANY 2019

SUBV DIGI 2019

2019/725       FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL ANUALITAT 2019- DESPESES D’INVERSIÓ:   SUBVENCIÓ: 16.620,71€

fcecl2019inv


subv digi fires 2019

ANY 2018

DETALL SUBVENCIONS DIGI

GENERALTITAT DE CATALUNYA I DIPSALUT

SUB GENCAT I DIPSALUT 2018


ANY 2017

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Subv DIGI

desp corr


Dipsalut subv


GENCAT_DARP

Subvenció: Ajuts a la gestió forestal sostenible.

Projecte: Arranjament substancial de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible

Pressupost: 1.844,51€

Subvenció atorgada: 1.530,00€


INTERREG_POCTEFA_PATRIMONICAT

POCTEFA – FEDER – UE:

En el marco del Patrimc@t el Ayuntamiento de Setcases llevará a cabo dos proyectos:
1. ADECUACIÓN DEL PATRIMONIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SETCASES
Donde se arreglarán las calles del casco urbano de Setcases, partiendo de la base de la C/Villalonga y prolongaciones. Se arreglará el firme, las aceras, y se procederá al mantenimiento y colocación de mobiliario urbano nuevo.

COSTE: 36.701,06€

SUBVENCIÓN POCTEFA: 23.855,69€
2. DESCUBRIMIENTO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE LA IGLESIA DE SANTO MIQUEL
Donde se hará un cierre de la Iglesia, para que esta se pueda visitar con seguridad y se pondrá en valor, el patrimonio arquitectónico, patrimonial y artístico de su interior.

COSTE: 16.494,72€

SUBVENCIÓN POCTEFA: 10.721,57€


Subv_programacat