Tràmits municipals

L’Ajuntament de Setcases us ofereix informació detallada sobre diferents procediments que us poden ajudar en els vostres tràmits diaris.

Trobareu informació en detall i instàncies específiques per cada un dels següents temes:

 • Ordenances municipals
 • Servei de recaptació de tributs
 • Urbanisme
 • Registre Civil
 • Padró d’habitants
 • Instàncies

Per a qualsevol consulta i/o especificació podeu adreçar-vos a l’oficina de l’Ajuntament de 9:30 h a 13:30 h, o bé al telèfon 972 136 089.

 • Oficina de recaptació

  El Consell Comarcal del Ripollès és l’administració que té delegada la gestió i la recaptació dels tributs locals dels municipis de la comarca. La gestió i recaptació s’efectua a través del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollés.

  Punts d’atenció al contribuent:

  Oficina del Ripollès

  Adreça: Carrer del Progrés, 22

  Codi Postal: 17500

  Municipi: Ripoll

  Telèfons: 972 700 900 / 972 700 146

  Fax: 972 700 913

  A/e: recaptacio@cerdanyaripolles.cat

  Web: https://cerdanyaripolles.cat/

  Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.


  DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

  Canals de tramitació:

  Model instància: Instància domiciliació de rebuts

  * Podeu descarregar-vos el model d’imprès. Està disponible en format PDF per omplir a mà, o en format Word que es pot omplir i imprimir per ordinador. Un cop omplert els podeu enviar a l’Ajuntament juntament amb els documents complementaris que considereu adients.

 • Urbanisme

  SERVEI D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

  Tècnic: Sr. Joan Tenas i Torres

  Servei d’Assistència Tècnica a Municipis- Consell Comarcal del Ripollès

  Horari d’atenció: divendres, quinzenalment, amb cita prèvia.

  Telèfon: 972 136 089

  Correu: setcases.cat@gmail.com


  NORMATIVA URBANÍSTICA del municipi de Setcases:

  Informació completa a: Registre de planejament urbanístic de Catalunya: Setcases


  Sol·licituds – Instàncies a l’Ajuntament:

  * Podeu descarregar-vos el model d’imprès. Està disponible en format PDF per omplir a mà, o en format Word que es pot omplir i imprimir per ordinador. Un cop omplert els podeu enviar a l’Ajuntament juntament amb els documents complementaris que considereu adients.

 • Registre Civil

  INFORMACIÓ SOBRE ELS TRÀMITS PERSONALS:

  • Certificat de Naixement: És el document expedit per l’encarregat del Registre Civil, que dona fe del fet del naixement, de la data en què ha tingut lloc, del sexe del nadó i, si escau, de l’hora del naixement i de la filiació de l’inscrit.
  • Certificat de Matrimoni: És un document oficial que acredita la celebració del matrimoni.
  • Certificat de Defunció: És el document oficial que acredita la mort de la persona.
  • Inscripció de Naixement: És l’assentament registral, estès per l’encarregat del Registre Civil, que dona fe del fet del naixement, de la data, l’hora i el lloc en què hagi tingut lloc, del sexe i, si escau, de la filiació de l’inscrit. El naixement produeix efectes civils des que té lloc, però perquè es reconeguin plenament cal inscriure’l al Registre Civil.
  • Inscripció de Matrimoni: La inscripció dona fe de l’acte del matrimoni i de la data, l’hora i el lloc en què es contrau. És el mitjà de prova que el matrimoni s’ha realitzat. La prova és el títol que legitima l’estat civil de casat. El matrimoni, des de la celebració, produeix efectes civils, i per al ple reconeixement d’aquests efectes caldrà que s’inscriguin al Registre Civil. El Jutge, l’Alcalde o el Funcionari davant qui se celebri el matrimoni estendrà la inscripció o l’acta corresponent amb la seva signatura i la dels contraents i testimonis. Un cop realitzada aquesta inscripció o estesa l’acta, el Jutge, l’Alcalde o el Funcionari lliurarà a cada contraent un document acreditatiu de la celebració del matrimoni, que és el Llibre de Família.
  • Inscripció de Defunció: És el mitjà pel qual es dona fe de la mort d’una persona (data, hora i lloc de la defunció). La mort produeix efectes civils des que s’esdevé, però perquè es puguin reconèixer plenament cal inscriure-la al Registre Civil.
  • Certificat de Fe de Vida i d’Estat: És el document que acredita que una persona és viva, així com el seu estat civil.

  * Podeu trobar més informació sobre els serveis dels Registres Civils a la web del Ministeri de Justícia.


  MATRIMONIS CIVILS

  Celebració del matrimoni civil a Setcases

  Índex de continguts:

  1. Què és?
  2. Qui pot oficiar la cerimònia?
  3. On es pot celebrar?
  4. Què es necessita?
  5. Quina documentació cal presentar?
  6. Reserva de data a l’ajuntament

  1. Què és?

  És l’acte del casament, pel qual dues persones contreuen matrimoni civil davant l’autoritat competent.

  2. Qui pot oficiar la cerimònia?

  El jutge encarregat del Registre Civil, el jutge de pau o l’alcalde (o regidor en qui delegui) del municipi on se celebri el matrimoni.

  3. On es pot celebrar?

  Al Registre Civil on es tramita l’expedient o bé, a petició dels interessats, al Registre Civil, jutjat de pau o ajuntament i seus de districte de qualsevol municipi.
  En el moment d’emplenar la sol·licitud de matrimoni, haureu d’indicar el lloc de celebració del casament (Registre Civil o ajuntament, i municipi), per tal que hi consti a l’expedient previ.
  En cas que escolliu una localitat diferent a la del vostre domicili, informeu-vos prèviament si cal estar empadronat al municipi per celebrar el casament.
  En cas de voler oficiar la cerimònia en un lloc privat (restaurant, jardí particular, etc.), consulteu si és possible aquesta opció a l’ajuntament corresponent.

  4. Què es necessita?

  Cal tramitar prèviament el corresponent expedient matrimonial al Registre Civil del domicili de qualsevol dels contraents, que autoritzi la celebració del casament.
  Un cop resolt l’expedient, heu d’adreçar-vos a l’encarregat del Registre Civil, jutge de pau o alcalde de la població on voleu celebrar el matrimoni, per tal de lliurar la documentació i concertar la data del casament.

  5. Quina documentació cal presentar?

  A més de l’expedient tramitat, la documentació requerida pot variar segons cada municipi però el criteri general sol ser:

  • Fotocòpia del DNI dels contraents.
  • Fotocòpia del DNI dels dos testimonis del casament.
  • Sol·licitud de celebració de matrimoni civil (als ajuntaments).

  6. Reserva de data a l’ajuntament

  Hi ha ajuntaments que permeten fer una reserva prèvia de data per a la cerimònia. Paral·lelament a la tramitació de l’expedient, podeu avançar la sol·licitud de reserva de dia i hora, tenint en compte sempre que la data no quedarà concretada fins que no es lliuri l’expedient del Registre Civil.

 • Padró d'Habitants

  Informació sobre serveis i tràmits del padró d’habitants de Setcases.

  En els documents adjunts podreu trobar la descripció i la documentació necessària per a cada procediment.

  Canals de tramitació i més informació:

  • Presencialment a les oficines municipals.
  • A través de l’E-tram o tràmits municipals on-line.
 • Instàncies

  A part de les instàncies específiques que trobareu adjuntades en cada un dels apartats de la web, us facilitem altres instàncies que poden ser del vostre interès.

  * Podeu descarregar-vos el model d’imprès. Està disponible en format PDF per omplir a mà, o en format Word que es pot omplir i imprimir per ordinador. Un cop omplert els podeu enviar a l’Ajuntament juntament amb els documents complementaris que considereu adients.

 • Tràmits on-line

  Tràmits i gestions en línia. L’Ajuntament On-line amb vosaltres.

  Us oferim la possibilitat de realitzar tràmits a l’Ajuntament des d’Internet.

  L’Ajuntament de Setcases us ofereix l’E-tram, un nou servei en línia amb la finalitat de promoure i liderar alguns dels aspectes necessaris per a la modernització de les funcions administratives per així fer-les més eficients, transparents i integrades al servei dels ciutadans mitjançant la implantació i la utilització de les noves tecnologies de la informació i de les comunicacions.
  Amb la implantació de l’E-tram, podreu dur a terme diferents tràmits municipals, com: presentar una instància, demanar una cita amb un tècnic o regidor, sol·licitar documentació personal relacionada amb el padró, domiciliar els tributs, etc.
  Els tràmits fets a través d’aquest sistema són rebuts de forma centralitzada a l’Ajuntament de Setcases. Un cop rebuts, es gestionen com qualsevol altre tràmit realitzat presencialment a les nostres oficines.
  Tan senzill com entrar dins l’E-Tram i clicar sobre el tràmit que voleu dur a terme.

  tramits