OBERT EL TERMINI PER SOL·LICITAR AJUTS PER REHABILITAR EDIFICACIONS RESIDENCIALS BUIDES UBICADES EN ENTORNS RURALS I DE MUNTANYA DE CATALUNYA – Inclou el municipi Setcases

Aquests ajuts pretenen fomentar el repoblament dels municipis més petites i donar resposta a la demanda d’habitatge assequible en aquests entorns.
* Qui pot demanar l’ajut: Els propietaris o masovers que assumeixin la rehabilitació d’edificis o habitatges buits situats en municipis que compleixin qualsevol dels dos requisits següents:
– Que estiguin situats en municipis de fins a 1.000 habitants (inclou Setcases)
* Actuacions subvencionables:
– Rehabilitació d’edificacions residencials buides, de titularitat pública o privada, per destinar-les a habitatge principal.
– Honoraris de redacció de projectes tècnics, bàsics o d’execució, de rehabilitació de l’edifici.
– Millores de l’eficiència energètica de l’edificació residencial, per exemple, la substitució de fusteries o la instal·lació de calderes més eficients
– Reparació de deficiències relatives a l’estat de conservació de l’edificació residencial, com són la rehabilitació de l’estructura horitzontal o vertical o les que puguin representar un risc per la seguretat i salubritat de les persones.
– Obres que tinguin per objecte assolir el compliment dels requisits mínims d’habitabilitat.
* Import de l’ajut:
Per edificacions de titularitat pública: 90% del cost total de l’obra, amb un topall de 60.000 euros/habitatge.
Per edificacions de titularitat privada: 60% del cost total de l’obra, amb un topall de 40.000 euros/habitatge.
* Com es demana: Per internet del 18 d’octubre al 2 de desembre.
MÉS INFORMACIÓ: GENCAT.CAT