POUM Setcases – Pla d’ordenació Urbanística Municipal

Pla d’ordenació urbanística Municipal

Benvolguda ciutadania,

L’Ajuntament ha endegat la redacció del Pla General del municipi i voldria que aquest procés fos àmpliament participatiu des de l’inici.  
 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és el conjunt de normes que ordena urbanísticament el poble i el seu terme municipal, per tal de garantir la millor qualitat de vida dels seus habitants i ecosistemes. El POUM afecta a tothom, tot establint normativa i previsions en matèries com l’espai públic, equipaments, infraestructures, mobilitat, patrimoni, habitatge, activitats, entre d’altres. També determina com ha de créixer o reestructurar-se Setcases en els pròxims anys. 
 
Per això hem cregut convenient preguntar-vos, abans que l’equip redactor elabori les tasques d’informació i anàlisi d’alternatives, quins creieu que són els aspectes clau que el futur Pla General hauria d’abordar. Ho fem amb un senzill qüestionari on apuntem temes que poden ser del vostre interès, que és obert, però a altres consideracions que estimeu hem de transmetre a l’equip redactor. Amb la vostra col·laboració arranquem una fase molt important per aconseguir un planejament urbanístic consensuat per tothom. Per això, resulta fonamental la participació activa de tothom durant tot el procés generant finestres per a la reflexió comunitària sobre la futura planificació del municipi.

Per accedir a l’enquesta:

 

  • o bé: escanneja el QR del cartell.


 


Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Setcases
Pla de Treball i Programa de Participació Ciutadana
Novembre de 2023

PDF: MEMORIA PLA DE TREBALL I PROGRAMA DE PARTICIPACIO CIUTADANA POUM SETCASES