Programa ocupació dones en l’Ambit Rural i Urbà

Des de Creu Roja Vall de Camprodon estan desenvolupant el Programa Dones en l’Àmbit Rural i Urbà, una iniciativa per millorar l’ocupabilitat i les oportunitats d’inserció laboral de les dones que viuen en territoris rurals. Per més informació:

Mail: yolanda.pesquero@creuroja.org
Mòbil: 662 30 53 56