Llicència d’ocupació de la vía pública amb taules i cadires

Descripció

Llicència per altes, baixes, modificacions, canvis de titularitat i/o renovacions, per terrasses de taules i cadires per bars, restaurants, hostals, etc.

Qui ho pot sol·licitar?

El titular de la llicència d’activitats de restaurants i bars

Documentació a aportar
Com es fa?

Per internet:

Seu electrònica de l’Ajuntament de Setcases

Presencialment:

Presentar la sol·licitud a l’Oficina d’Atenció ciutadana de l’Ajuntament de Setcases, amb la documentació que s’escaigui.

Preu i forma de pagament

Segons ordenances fiscals vigents:

Taxa                      Tarifa
Taxa 1:                   Plaça dels Estudis i Plaça Verda:  15€/m2 i any
Taxa 2:                   Plaça Major, C/ Ulldeter :             10€/m2 i any 

ORDENANÇA COL·LOCACIÓ DE TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA

Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Més informació
  • L’Ajuntament notificarà l’autorització i la liquidació corresponent.
  • Fer efectiu el pagament a través de transferència bancària al número de compte indicat de l’Ajuntament o presencialment en efectiu a les oficines de l’Ajuntament.
  • La taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires NO es pot domiciliar, ja que no forma part d’un padró