Sol·licitud de cremes agrícoles – Departament d’Acció Climàtica

Es fa saber que:

El pròxim dia 15 de març comença el període de prohibició de fer foc en els terrenys forestals i a la franja de 500 m que els envolta.
Només seran permeses aquelles activitats autoritzades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
Com cada any, les cremes de brancatge i restes vegetals procedents de treballs agrícoles de petites explotacions agràries, hauran de ser autoritzades del Departament ACAAR de la Generalitat.

Podeu sol·licitar la vostra autorització a l’Ajuntament a través d’omplir el formulari de sol·licitud: Sol·licitud tràmits recollida cremes agrícoles i col·lectives

PDF: periodes-crema