Subvenció de la Diputació de Girona- Nevades 2023

Títol: Resolució de la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals per nevades 2023
De: Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona

CONCEPTE Import atorgat Cost de l’Actuació Expedient

Despeses corrents nevades 2023

Gratificacions extraordinàries personal Subministrament sal mancomunada M

Manteniment maquinària: Anticongelant i Oli Subministraments: Diesel-Gasoil A Bobcat

1.070,55 € 2.651,90 € 2023/6204

Despeses d’inversió nevades 2023

Implement BobCat per poder realitzar la basculació pales llevaneu

4.356,00 € 4.138,20 € 2023/6204