Subvenció “Del pla a l’Acció: Serveis de comptabilitat energètica 2022-2023”

Títol: Subvencions campanya “Del pla a l’acció”, anualitats 2022-2023
De: Diputació de Girona

CONCEPTE Import atorgat Cost de l’Actuació Expedient

Serveis de Comptabilitat energètica anys 2022-2023

396,00 €

395,12 € Any 2022

395,12 € Any 2023

2022/5369

Actuació.

  • Estudi dels consums energètics
  • Propostes d’estalvi econòmiques
  • Tràmits amb empreses subministradores