Subvenció Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2023 – Despeses Culturals

Títol: Subvenció Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2023 – Despeses Culturals
De: Diputació de Girona – Assistència i cooperació als municipis

CONCEPTE Import atorgat Cost de l’actuació Expedient

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2023 – Despeses Culturals

6.857,40 €   2023/4100

Detall inversions:

  • Finançament de les despeses culturals realitzades a Setcases durant l’any 2023: Inflables Carnestoltes, actuacions festa petita, concert d’estiu, cantada d’havaneres, audició de sardanes, etc.