Subvenció Fons de cooperació econòmica i cultural, any 2023. Despeses d’inversió 2.

Títol: Subvenció Fons de cooperació econòmica i cultural anualitat 2023
De: Diputació de Girona – Assistència i cooperació als municipis

CONCEPTE Import atorgat Cost de l’actuació Expedient

Despeses d’inversió:

2. Inversió en vies públiques rurals

7.641,15 € 7.641,15 € 2023/4099.

Detall inversions:

  • Inversió en la carretera de Vallobre.
  • Inversió en el camí de Tregurà.