Subvenció pel finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori local (SAC) – Pm13 ( Anualitats 2022-2023)

Títol: Subvencions per al finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori local (SAC) – Pm13
De: Organisme Autònom de Salut Pública (Dipsalut)

CONCEPTE Import atorgat Cost de l’Actuació Expedient

Despeses corrents del consultori de Setcases-  Anys 2022-2023

3.040,02 € 4.050,54 € 682/2023

Detall despeses corrents:

  • Telèfon i internet
  • Neteja
  • Climatització – calefacció
  • Llum – electricitat
  • Revisió extintors