Subvenció per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial, anualitat 2023

Títol: Subvenció per a la restauració i consercavació d’immobles d’interès patrimonial, 2023De: Diputació de Girona -Monuments CONCEPTE Import atorgat Cost de l’actuació Expedient Reforma façana, porta de fusta i actuació a l’estructura de fusta del cor de l’Església de Sant Miquel de Setcases 11.000,00€ 21.540,42 € 2023/3508 Intervenció i conservació de: Restauració de la porta ferrada. […]

Inici dels estudis i treballs per millorar i dimensionar l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Setcases

La depuradora de Setcases es una instal·lació construïda a l’any 2003, ara fa quasi 19 anys.  Es una EDAR “bàsica” que només fa el que s’anomena, tractament primari. El tractament primari consisteix bàsicament en separar els sòlids per decantació. El funcionament es simple: les partícules sòlides, més pesades, per gravetat,  queden dipositades al fons del […]