Projectes 2022

 • Projectes: Fons de Cooperaci贸 Econ貌mica i Cultural any 2022 - Diputaci贸 de Girona

  La Diputaci贸 de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Setcases la subvenci贸 del Fons de Cooperaci贸 Econ貌mica i Cultural any 2022.

  Les actuacions que es portaran a terme seran:


  • Fons de cooperaci贸 Econ貌mica any 2022.
   Import subvencionat: 38.858,60鈧.
  • Les actuacions d’inversi贸 que es portaran a terme seran:
   • Pavimentaci贸 pista esportiva. Import: 31.858,60鈧
   • Inversi贸 Sala dels Estudis per local social. Import: 5.000,00鈧
   • Millora Parc Infantil. Import: 2.000,00鈧

  • Fons per a actuacions en camins municipals any 2022. Import subvencionat: 1.600,00鈧

  • Fons per a despeses culturals i programa Esc猫nics any 2022. Import subvencionat. 6.857,40鈧

  • Fons per a noves tecnologies any 2022. Import subvencionat: 631,11鈧

 • Projecte: Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa ve茂nal i rural de Setcases

  – Projecte: actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa ve茂nal i rural. Camins: Cam铆 de Pastuira i Bac de Setcases – des del pont de can Jepet.

  – Subvenci贸 atorgada per: subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa ve茂nal i rural a les comarques de muntanya i a l’Aran, per a l’any 2022.聽 Departament de la Vicepresid猫ncia i de pol铆tiques digitals i territori de la Generalitat de Catalunya. Sol路licitada pel: Consell Comarcal del Ripoll猫s.

  – Import subvencionat: 15.000,00鈧

 • Atorgaments ajuts COVID de l'Ajuntament de Setcases

  Aprovades les Ajudes COVID-19 als establiments tur铆stics, comer莽os i persones en situaci贸 d’ERTO empadronades a Setcases, els quals van sol路licitar l’ajut en termini.

  L’Ajuntament de Setcases ha atorgat un total de 17 ajuts per un import global de 13.250,00鈧

 • Obres: Col路locaci贸 baranes de protecci贸 a la fa莽ana de la pla莽a verda

  El consistori, els serveis t猫cnics municipals i el servei de prevenci贸 de riscos de l’Ajuntament de Setcases detecten la necessitat de dur a terme una actuaci贸 per millorar la seguretat de la Pla莽a Verda i adaptar-la a la normativa vigent.

  Per normativa de seguretat, tot espai p煤blic on hi pugui haver un caiguda d鈥檜na persona de m茅s d鈥1,5 metres, ha d鈥檈star protegit.

  Per aquest motiu s’ha executat聽la instal路laci贸 de baranes de seguretat homologades a 90 cm al voltant de la pla莽a per tal de millorar la seguretat p煤blica i prevenci贸 de possibles incidents per caiguda en al莽ada.

  • Cost de l’actuaci贸: 19.925,07鈧
  • Subvenci贸: 18.358,60鈧 del Fons de Cooperaci贸 Econ貌mica i Cultural de la Diputaci贸 de Girona. Inversions any 2021.
  • Imatges de la Pla莽a abans de l’actuaci贸:

  • Imatges de l’actuaci贸 realitzada:

  Amb la col路laboraci贸 de:

 • Obra: Condicionament dels serveis de l'antic ajuntament

  El consistori ha realitzat una actuaci贸 de millorar i condicionament dels serveis ubicats a la primera planta de l’antic ajuntament.

  Aquests serveis s’habilitaran per

  • la brigada municipal
  • els pares/mares i fills de Setcases per quan utilitzin l’espai habilitat com a local social per ells.

  Cost de l’actuaci贸:

  Font de finan莽ament: Subvenci贸 de la Diputaci贸 de Girona – Fons de Cooperaci贸 Econ貌mica i cultural any 2022.

  • Imatges serveis abans de l’actuaci贸:

  • Imatges serveis despr茅s de l’actuaci贸:

  Amb la col路laboraci贸 de:

 • Inici dels estudis i treballs per millorar i redimensionar l'estaci贸 depuradora d'aig眉es residurals (EDAR) de Setcases

  La depuradora de Setcases es una instal路laci贸 constru茂da a l鈥檃ny 2003, ara fa quasi 19 anys.聽 Es una EDAR 鈥渂脿sica鈥 que nom茅s fa el que s鈥檃nomena, tractament primari. El tractament primari consisteix b脿sicament en separar els s貌lids per decantaci贸. El funcionament es simple: les part铆cules s貌lides, m茅s pesades, per gravetat,聽 queden dipositades al fons del dip貌sit i posteriorment s鈥檈xtreuen.

  Depuradora d'aig眉es residuras de Setcases
  Setcases, depuradora, natura, ecosistema

  La EDAR de Setcases est脿 gestionada pel Consell Comarcal del Ripoll猫s.

  Actualment la EDAR de Setcases es una instal路laci贸 obsoleta; i aix貌 debut tres factors.

  1er. Per la pr貌pia estructura i dimensionalitat de la instal路laci贸, no millorada des de fa quasi 20 anys.

  2on. Per l鈥檃ugment de la poblaci贸 en caps de setmana, festius i 猫poques de vacances (segones residencies, hotels, hostals, habitatges d鈥櫭簊 tur铆stic, ets.). L鈥檃ugment de la poblaci贸 al municipi implica m茅s consum i, secund脿riament, m茅s abocament d鈥檃igua al sistema de depuraci贸.

  3er. Barreig d鈥檃ig眉es residuals i aig眉es netes (鈥渂lanques鈥) en les canalitzacions que arriben a la depuradora. A Setcases hi ha varies escomeses d鈥檃igua que introdueixen aig眉es netes al sistema. Les aig眉es netes no haurien d鈥檃nar a l鈥檈staci贸 depuradora, sin贸 al riu.

  Al mes de febrer, l鈥檃ctual consistori es va posar en contacte amb els responsables del Consell Comarcal del Ripoll猫s i van transmetre i constatar, a trav茅s de fotos i v铆deos, que s鈥檋avia de fer alguna actuaci贸 amb la Depuradora, doncs aquesta no complia la seva tasca i abocava aig眉es fecals directament al riu Ter. Aquestes actuacions eren priorit脿ries i s鈥檋avien de fer de forma urgent.

  La resposta dels gestors de la EDAR va ser satisfact貌ria i, en pocs mesos, han iniciat els primers estudis i treballs per adequar la Depuradora als temps actuals.

  La primera de les actuacions ha estat 鈥渄etectar鈥 els punts on m茅s barreig d鈥檃ig眉es netes (鈥渂lanques鈥) i residuals hi ha. A trav茅s de c脿meres, s鈥檋an constatat que en tres punts del nostre municipi hi ha un excessiva aportaci贸 d鈥檃ig眉es netes al sistema de depuraci贸.

  La segona actuaci贸 ser脿, en els mesos vinents, fer les actuacions necess脿ries per separar les aig眉es netes, en aquests punts detectats i segons els treballs efectuats, s鈥檃boquen al sistema de depuraci贸.

 • Inici de les obres per Pavimentar la pista esportiva de Setcases

  Adjudicada l’obra de pavimentaci贸 de la Pista Esportiva de Setcases a l’empresa:聽 OBRES i SERVEIS TOREX, SL

  Les obres s’iniciaran la propera setmana del 24 d’octubre de 2022


  A l’any 2022, Setcases 茅s l’煤nic poble del Ripoll猫s que no disposa d’una pista esportiva municipal adient i adequada per a la pr脿ctica esportiva. Aix貌 implica que els nens i joves que viuen al municipi, aix铆 com els infants de fam铆lies amb cases de segona resid猫ncia o els turistes ocasionals, no poden jugar a futbol o b脿squet tal com ho poden fer en altres pobles de la Comarca.

  A dia d’avui, el camp de futbol de Setcases 茅s una superf铆cie amb el ferm de sorra, sense marques ni senyalitzaci贸 esportiva, amb les porteries de futbol contrapesades i “subjectades” amb pedres i sense un sistema de drenatge adequat en cas de pluja. Des de la seva construcci贸, l’any 2010, aquest espai no ha estat mai objecte de cap mena de manteniment ni remodelaci贸 per cap consistori ni equip de govern.

  L’actual Ajuntament, sensible amb aquesta mancan莽a, ha estat treballant per millorar i adequar la pista perqu猫 sigui apte per a la pr脿ctica de l’esport i, paral路lelament, ha estat “buscant” el finan莽ament “suficient” per poder executar les obres.

  Un cop obtingut els permisos necessaris (Comissi贸 Territorial d’Urbanisme de Girona i de l’Ag猫ncia Catalana de l’Aigua), l’arquitecte municipal va redactar un projecte de pavimentaci贸 i arranjament d’aquest espai amb col路locaci贸 de porteries de futbol sala i cistelles de b脿squet.

  El pressupost de l’obra 茅s de 56. 241,16鈥偓 (amb IVA, 68.051,77鈥偓)

  I les subvencions que tenim atorgades per poder portar a terme el projecte s贸n. :
  1. Subvenci贸 esports de la Diputaci贸 de Girona,. Programa A4: renovaci贸 del paviment esportiu municipal, 2022. Import subvenci贸: 25.000,00鈥偓.
  2. Subvenci贸 esports de la Diputaci贸 de Girona, programa A3. Material esportiu. Import subvenci贸. 2.500,00鈥偓
  3. Fons de cooperaci贸 econ貌mica i cultural – inversions 2022: Import subvenci贸: 31.858,60鈥偓
  Total聽import subvencionat聽per remodelar la zona esportiva: 59.358,60鈥偓.

  Finan莽ament del projecte: 87,22%

  Un cop aprovat pel Ple municipal, l’Ajuntament iniciar脿 la licitaci贸 de les obres.

 • Subministrament d'aigua potable: reparaci贸 avaria canonada d'aigua

  20/10/2022: Situaci贸 del subministrament de l’aigua potable a Setcases.

  El dia 20 de juliol, el brigada municipal va detectar que mancava aigua potabilitzada en el dip貌sit. Motiu pel qual es va prendre la decisi贸 de tancar el subministra de dilluns a divendres de 24:00 a 5:30 de la matinada, per perjudicar el menys possible a la poblaci贸 i als establiments.

  Per seguretat, cada dia d’estiu, el brigada va anar al dip貌sit a comprovar “com estava de ple”. Segons la informaci贸 que aportava, l’alcaldia determinava, com a responsable final de qualsevol actuaci贸, si s’havia de tancar el subministrament o no.Personalment, us he de dir que no 茅s f脿cil ni agradable prendre una decisi贸 com aquesta, per貌, de cap manera, pod铆em permetre que el dip貌sit es buid茅s completament.

  Tot semblava indicar que la manca de pluges i l’augment de la poblaci贸 per les vacances podien ser una de les causes que el dip貌sit no s’ompl铆s correctament.

  Per貌 hi havia una situaci贸 an貌mala. Del 20 de juliol al dia 12 de setembre es va haver de tancar l’aigua uns 27 dies (un 50% dels dies), un fet ins貌lit al nostre poble.

  Comprovant l’entrada d’aigua de la font de captaci贸 (la Font de la Fageda) i els conductes de transport de l’aigua fins al dip貌sit, no es va trobar que hi hagu茅s una disminuci贸 significativa del cabdal, ni p猫rdues d’aigua per les canonades.

  Per貌, quan, passat l’estiu i ben entrat el mes d’octubre, continuava havent-hi problemes amb els nivells d’aigua en el dip貌sit, es va pensar que tal vegada, hi podria haver altres problemes, com: p猫rdua pels conductes b脿sics i canonades de subministrament, malbaratament d鈥檃igua, etc…

  Per tant, la primera actuaci贸 que es va fer va ser “buscar” si hi havia p猫rdues d’aigua per les canonades. I v脿rem comen莽ar a mirar de Nord a Sud del municipi. Tal va ser la sort que, el segon dia de treball, a la part de dalt del C/ Ulldeter, es va detectar una fuita important d’aigua (7 d’octubre). Es va analitzar l’aigua i es va comprovar que era aigua potable (duia Clor).

  Immediatament, es va avisar als professionals per detectar el punt de fuga i fer les actuacions pertinents.Abans-d’ahir dia 18 d’octubre, es va reparar l’avaria. El dia d’avui, comprovat el dip貌sit a les 8:30 del mat铆, aquest estava pr脿cticament ple, 2,75鈥痬 de 3鈥痬 m脿xim.

  Esperem que aquesta fuita hagi estat la causa de tants enrenous per vosaltres i, algun que altre mal de cap, per l’alcaldia.