Projectes 2022

 • Projectes: Fons de Cooperaci贸 Econ貌mica i Cultural any 2022 - Diputaci贸 de Girona

  La Diputaci贸 de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Setcases la subvenci贸 del Fons de Cooperaci贸 Econ貌mica i Cultural any 2022.

  Les actuacions que es portaran a terme seran:


  • Fons de cooperaci贸 Econ貌mica any 2022.
   Import subvencionat: 38.858,60鈧.
  • Les actuacions d’inversi贸 que es portaran a terme seran:
   • Pavimentaci贸 pista esportiva. Import: 31.858,60鈧
   • Inversi贸 Sala dels Estudis per local social. Import: 5.000,00鈧
   • Millora Parc Infantil. Import: 2.000,00鈧

  • Fons per a actuacions en camins municipals any 2022. Import subvencionat: 1.600,00鈧

  • Fons per a despeses culturals i programa Esc猫nics any 2022. Import subvencionat. 6.857,40鈧

  • Fons per a noves tecnologies any 2022. Import subvencionat: 631,11鈧

 • Projecte: Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa ve茂nal i rural de Setcases
  • Projecte: actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa ve茂nal i rural. Camins: Cam铆 de Pastuira i Bac de Setcases – des del pont de can Jepet.
  • Subvenci贸 atorgada per: subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa ve茂nal i rural a les comarques de muntanya i a l’Aran, per a l’any 2022.聽 Departament de la Vicepresid猫ncia i de pol铆tiques digitals i territori de la Generalitat de Catalunya. Sol路licitada pel: Consell Comarcal del Ripoll猫s.
  • Import subvencionat: 15.000,00鈥偓

 • Atorgaments ajuts COVID de l'Ajuntament de Setcases

  Aprovades les Ajudes COVID-19 als establiments tur铆stics, comer莽os i persones en situaci贸 d’ERTO empadronades a Setcases, els quals van sol路licitar l’ajut en termini.

  L’Ajuntament de Setcases ha atorgat un total de 17 ajuts per un import global de 13.250,00鈧

 • Obres: Col路locaci贸 baranes de protecci贸 a la fa莽ana de la pla莽a verda

  El consistori, els serveis t猫cnics municipals i el servei de prevenci贸 de riscos de l’Ajuntament de Setcases detecten la necessitat de dur a terme una actuaci贸 per millorar la seguretat de la Pla莽a Verda i adaptar-la a la normativa vigent.

  Per normativa de seguretat, tot espai p煤blic on hi pugui haver una caiguda d鈥檜na persona de m茅s d鈥1,5 metres, ha d鈥檈star protegit.

  Per aquest motiu s’ha executat聽la instal路laci贸 de baranes de seguretat homologades a 90 cm al voltant de la pla莽a per tal de millorar la seguretat p煤blica i prevenci贸 de possibles incidents per caiguda en al莽ada.

  • Cost de l’actuaci贸: 19.925,07鈥偓
  • Subvenci贸: 18.358,60鈥偓 del Fons de Cooperaci贸 Econ貌mica i Cultural de la Diputaci贸 de Girona. Inversions any 2021.
  • Imatges de la Pla莽a abans de l’actuaci贸:

  • Imatges de l’actuaci贸 realitzada:

  Amb la col路laboraci贸 de:

 • Obra: Condicionament dels serveis de l'antic ajuntament

  El consistori ha realitzat una actuaci贸 de millorar i condicionament dels serveis ubicats a la primera planta de l’antic ajuntament.

  Aquests serveis s’habilitaran per

  • la brigada municipal
  • els pares/mares i fills de Setcases per quan utilitzin l’espai habilitat com a local social per ells.

  Cost de l’actuaci贸:

  Font de finan莽ament: Subvenci贸 de la Diputaci贸 de Girona – Fons de Cooperaci贸 Econ貌mica i cultural any 2022.

  • Imatges serveis abans de l’actuaci贸:

  • Imatges serveis despr茅s de l’actuaci贸:

  Amb la col路laboraci贸 de:

 • Inici dels estudis i treballs per millorar i redimensionar l'estaci贸 depuradora d'aig眉es residurals (EDAR) de Setcases

  La depuradora de Setcases 茅s una instal路laci贸 constru茂da l’any 2003, ara fa quasi 19 anys.聽 脡s una EDAR 鈥渂脿sica鈥 que nom茅s fa el que s鈥檃nomena, tractament primari. El tractament primari consisteix b脿sicament en separar els s貌lids per decantaci贸. El funcionament 茅s simple: les part铆cules s貌lides, m茅s pesades, per gravetat, queden dipositades al fons del dip貌sit i posteriorment s鈥檈xtreuen.

  La EDAR de Setcases 茅s gestionada pel Consell Comarcal del Ripoll猫s.

  Actualment, l’EDAR de Setcases 茅s una instal路laci贸 obsoleta; i aix貌 debut tres factors.

  1r. Per la mateixa estructura i dimensionalitat de la instal路laci贸, no millorada des de fa quasi 20 anys.

  2n. Per l鈥檃ugment de la poblaci贸 en caps de setmana, festius i 猫poques de vacances (segones residencies, hotels, hostals, habitatges d鈥櫭簊 tur铆stic, ets.). L鈥檃ugment de la poblaci贸 al municipi implica m茅s consum i, secund脿riament, m茅s abocament d鈥檃igua al sistema de depuraci贸.

  3r. Barreig d鈥檃ig眉es residuals i aig眉es netes (鈥渂lanques鈥) en les canalitzacions que arriben a la depuradora. A Setcases hi ha varies escomeses d鈥檃igua que introdueixen aig眉es netes al sistema. Les aig眉es netes no haurien d鈥檃nar a l鈥檈staci贸 depuradora, sin贸 al riu.

  Al mes de febrer, l鈥檃ctual consistori es va posar en contacte amb els responsables del Consell Comarcal del Ripoll猫s i van transmetre i constatar, a trav茅s de fotos i v铆deos, que s鈥檋avia de fer alguna actuaci贸 amb la Depuradora, doncs aquesta no complia la seva tasca i abocava aig眉es fecals directament al riu Ter. Aquestes actuacions eren priorit脿ries i s鈥檋avien de fer de forma urgent.

  La resposta dels gestors de l’EDAR va ser satisfact貌ria i, en pocs mesos, han iniciat els primers estudis i treballs per adequar la Depuradora als temps actuals.

   

  La primera de les actuacions ha estat 鈥渄etectar鈥 els punts on m茅s barreig d鈥檃ig眉es netes (鈥渂lanques鈥) i residuals hi ha. A trav茅s de c脿meres, s鈥檋an constatat que en tres punts del nostre municipi hi ha una excessiva aportaci贸 d鈥檃ig眉es netes al sistema de depuraci贸.

  La segona actuaci贸 ser脿, en els mesos vinents, fer les actuacions necess脿ries per separar les aig眉es netes, en aquests punts detectats i segons els treballs efectuats, s鈥檃boquen al sistema de depuraci贸.

 • Inici de les obres per Pavimentar la pista esportiva de Setcases

  Adjudicada l’obra de pavimentaci贸 de la Pista Esportiva de Setcases a l’empresa: OBRES i SERVEIS TOREX, SL

  Les obres s’iniciaran la setmana vinent del 24 d’octubre de 2022

  L’any 2022, Setcases 茅s l’煤nic poble del Ripoll猫s que no disposa d’una pista esportiva municipal adient i adequada per a la pr脿ctica esportiva. Aix貌 implica que els nens i joves que viuen al municipi, aix铆 com els infants de fam铆lies amb cases de segona resid猫ncia o els turistes ocasionals, no poden jugar a futbol o b脿squet tal com ho poden fer en altres pobles de la Comarca.

  El dia d’avui, el camp de futbol de Setcases 茅s una superf铆cie amb el ferm de sorra, sense marques ni senyalitzaci贸 esportiva, amb les porteries de futbol contrapesades i “subjectades” amb pedres i sense un sistema de drenatge adequat en cas de pluja. Des de la seva construcci贸, l’any 2010, aquest espai no ha estat mai objecte de cap mena de manteniment ni remodelaci贸 per cap consistori ni equip de govern.

  L’actual Ajuntament, sensible amb aquesta mancan莽a, ha estat treballant per millorar i adequar la pista perqu猫 sigui apte per a la pr脿ctica de l’esport i, paral路lelament, ha estat “buscant” el finan莽ament “suficient” per poder executar les obres.

  Un cop obtingut els permisos necessaris (Comissi贸 Territorial d’Urbanisme de Girona i de l’Ag猫ncia Catalana de l’Aigua), l’arquitecte municipal va redactar un projecte de pavimentaci贸 i arranjament d’aquest espai amb col路locaci贸 de porteries de futbol sala i cistelles de b脿squet.

  El pressupost de l’obra 茅s de 56. 241,16鈥偓 (amb IVA, 68.051,77鈥偓)

  I les subvencions que tenim atorgades per poder portar a terme el projecte s贸n. :
  1. Subvenci贸 esports de la Diputaci贸 de Girona.聽Programa A4: renovaci贸 del paviment esportiu municipal, 2022. Import subvenci贸: 25.000,00鈥偓.
  2. Subvenci贸 esports de la Diputaci贸 de Girona, programa A3. Material esportiu. Import subvenci贸. 2.500,00鈥偓
  3. Fons de cooperaci贸 econ貌mica i cultural – inversions 2022: Import subvenci贸: 31.858,60鈥偓
  Total聽import subvencionat聽per remodelar la zona esportiva: 59.358,60鈥偓.

  Finan莽ament del projecte: 87,22%

  Un cop aprovat pel Ple municipal, l’Ajuntament iniciar脿 la licitaci贸 de les obres.


  Des de feia m茅s de 15 anys, el camp de futbol de Setcases, era un espai amb defici猫ncies importants per a la pr脿ctica de l鈥檈sport: no estava pavimentat, no hi havia l铆nies, les porteries no estaven fixades a terra, el sistema de drenatge de l鈥檃igua estava fet malb茅, etc.

  Es va creure convenient millorar aquesta infraestructura perqu猫 no era adequada per a la pr脿ctica de l鈥檈sport. Com aquesta millora era substancial i econ貌micament significativa (cost superior als 40.000鈥偓) va ser proposada al Ple municipal, que va aprovar la proposta per majoria absoluta el juny de 2022.

 • Subministrament d'aigua potable: reparaci贸 avaria canonada d'aigua

  20/10/2022: Situaci贸 del subministrament de l’aigua potable a Setcases

  El dia 20 de juliol, el brigada municipal va detectar que mancava aigua potabilitzada en el dip貌sit. Motiu pel qual es va prendre la decisi贸 de tancar el subministra de dilluns a divendres de 24:00 a 5:30 de la matinada, per perjudicar el menys possible a la poblaci贸 i als establiments.

  Per seguretat, cada dia d’estiu, el brigada va anar al dip貌sit a comprovar “com estava de ple”. Segons la informaci贸 que aportava, l’alcaldia determinava, com a responsable final de qualsevol actuaci贸, si s’havia de tancar el subministrament o no. Personalment, us he de dir que no 茅s f脿cil ni agradable prendre una decisi贸 com aquesta, per貌, de cap manera, pod铆em permetre que el dip貌sit es buid茅s completament.

  Tot semblava indicar que la manca de pluges i l’augment de la poblaci贸 per les vacances podien ser una de les causes que el dip貌sit no s’ompl铆s correctament.

  Per貌 hi havia una situaci贸 an貌mala. Del 20 de juliol al dia 12 de setembre es va haver de tancar l’aigua uns 27 dies (un 50% dels dies), un fet ins貌lit al nostre poble.

  Comprovant l’entrada d’aigua de la font de captaci贸 (la Font de la Fageda) i els conductes de transport de l’aigua fins al dip貌sit, no es va trobar que hi hagu茅s una disminuci贸 significativa del cabdal, ni p猫rdues d’aigua per les canonades.

  Per貌, quan, passat l’estiu i ben entrat el mes d’octubre, continuava havent-hi problemes amb els nivells d’aigua en el dip貌sit, es va pensar que tal vegada, hi podria haver altres problemes, com: p猫rdua pels conductes b脿sics i canonades de subministrament, malbaratament d鈥檃igua, etc…

  Per tant, la primera actuaci贸 que es va fer va ser “buscar” si hi havia p猫rdues d’aigua per les canonades. I v脿rem comen莽ar a mirar de Nord a Sud del municipi. Tal va ser la sort que, el segon dia de treball, a la part de dalt del C/ Ulldeter, es va detectar una fuita important d’aigua (7 d’octubre). Es va analitzar l’aigua i es va comprovar que era aigua potable (duia Clor).

  Immediatament, es va avisar als professionals per detectar el punt de fuga i fer les actuacions pertinents. Abans-d’ahir dia 18 d’octubre, es va reparar l’avaria. El dia d’avui, comprovat el dip貌sit a les 8:30 del mat铆, aquest estava pr脿cticament ple, 2,75鈥痬 de 3鈥痬 m脿xim.

  Esperem que aquesta fuita hagi estat la causa de tants enrenous per vosaltres i, algun mal de cap, per l’alcaldia.

 • Millores en la seguretat del Parc Infantil

  Instal路laci贸 obsoleta i perillosa, sense manteniment des de feia anys, constru茂da en un espai privat. Legalment, no es pot modernitzar (posar elements m茅s actuals), perqu猫, el dia d鈥檃vui, l鈥檈spai no 茅s de titularitat municipal i est脿 en un proc茅s jur铆dic d鈥檈xpropiaci贸.

  Malgrat tot, s铆 que s鈥檋a cregut convenient millorar la seguretat de la instal路laci贸, canviant els elements malmesos i arranjant l鈥檈spai on juguen els m茅s petits. Tamb茅 s鈥檋a canviat la sorra i s鈥檋a instal路lat un petit terrari.

  Parc infantil actual, amb canvi dels elements de fusta malmesos, canvi de sorra i terrari.

  Anem a fer comptes:

  • Preu net (aproximat): Diverses factures (sorra i grava, pintura, fusteria鈥): 2.987鈥偓 (iva incl貌s)
 • Millora de l鈥檈difici de l鈥橝juntament

  A principis de l鈥檃ny 2022, tots els espais municipals de l鈥檈difici on es troba l鈥檃ctual Ajuntament eren oberts. 脡s a dir, que quan es feien esdeveniments, reunions de comunitat de propietaris, etc. i quan l鈥檃juntament estava tancat, tothom tenia ple acc茅s a les oficines, al material inform脿tic i de telefonia, als documents i als arxius.

  Es va creure convenient tancar aquests espais per impedir l鈥檃cc茅s lliure, sobretot quan l鈥檃juntament roman tancat.

  Amb les reformes efectuades, el dia d鈥檃vui, quan es fa un esdeveniment a l鈥檃juntament i aquest roman tancat, les persones alienes al consistori, nom茅s poden accedir a la sala d鈥檃ctes, la resta de depend猫ncies resten tancades. Per fer aquesta actuaci贸 n鈥檋i ha hagut de canviar la porta d鈥檈ntrada a l鈥檈difici.

  Anem a fer comptes:

  • Preu net (aproximat): Diverses factures (paletes, fusteria鈥): 12.380鈥偓 (iva incl貌s)
 • Zona per autocaravanes i campers

  En la zona on est脿 el camp de futbol, s鈥檋a condicionat un espai per a furgonetes c脿mper i autocaravanes.

  L鈥檃ctuaci贸 ha estat senzilla: posar grava de diverses mides per evitar la formaci贸 de tolls els dies de pluja i col路locar dues taules de p铆cnic pels usuaris de l鈥檈spai.

  Anem a fer comptes:

  • Preu net (aproximat): Diverses factures (grava, taula p铆cnic鈥): 1.123鈥偓 (iva incl貌s)
 • Actuacions en camins i senders

  Durant l鈥檃ny 2022, s鈥檋a fet el manteniment aproximadament de 75鈥痥m de camins i senders en el terme municipal de Setcases. El manteniment dels camins significa fer treballs de desbrossament, de tala d鈥檃rbres, de marcatge i de senyalitzaci贸. Tenir els senders 鈥渘ets鈥 i ben senyalitzats perqu猫 els vilatans i les persones que ens visiten puguin practicar el senderisme 茅s una de les prioritats que haur铆em de tenir presents com a poble tur铆stic, sobretot els qui tenen negocis que 鈥渧iuen del turisme鈥, ja que els camins de Setcases s贸n un atractiu tur铆stic de primer ordre (pel paisatge, el contacte amb el medi natural, el descobriment del territori鈥), a part de fomentar una activitat l煤dica sostenible i saludable, com 茅s el senderisme.

  Aquest any, entre el Parc Natural, la MAP, l鈥橝ssociaci贸 de Ca莽a de Vilallonga de Ter i actuacions personals de l鈥檃lcaldia amb alguns ve茂ns, s鈥檋a fet el manteniment i el marcatge de 25 camins i senders al voltant de Setcases (uns 75鈥痥m, com ja s鈥檋a comentat).

  Com a anotaci贸 per a altres anys, estaria b茅 comptar amb un grup de persones que, de forma volunt脿ria, ajudessin al consistori a mantenir els camins en perfecte estat.

  Algun dia, com a poble, se n鈥檋auria de parlar, doncs, per un Ajuntament petit com Setcases, a causa de la complexitat i extensi贸 dels camins resulta econ貌micament inviable subrogar el manteniment dels camins de muntanya a una empresa externa.

  La cooperaci贸 amb el consistori en les feines de manteniment dels camins per part dels ve茂ns (residents o no) i els membres dels establiments dedicats al turisme, per l鈥檌nter猫s que hi tenen com a negoci, s鈥檋auria de consensuar i regular, doncs 鈥揹鈥檃ltra banda- sense la iniciativa privada, es corre el risc de perdre mots dels camins senyalitzats. Si aix貌 passa, l鈥檃tractiu tur铆stic del nostre poble pot veure鈥檚 perjudicat.

 • Actuacions en pistes per acc茅s a zones de pastura

  S鈥檋a fet l鈥檃rranjament i condicionament dels Cam铆 de Pastuira i del Cam铆 del Bac.

 • Actuacions en la reparaci贸 i millora d鈥檈structures i instal路lacions ramaderes

  Consensuat amb el regidor de ramaderia, l鈥檃lcaldia ha autoritzat i s鈥檋an fet totes les actuacions que s鈥檋an sol路licitat: Reparaci贸 de la tanca del pas canadenc a la pista de Setcases/Espinavell, posar filat a la zona del Bac (500m), condicionar captaci贸 aigua zona i col路locaci贸 d鈥檜n abeurador de 1.000 litres a la zona de puig Sistra.

 • Recuperaci贸 de pastures

  De la mateixa manera, fruit del treball conjunt entre el regidor de ramaderia i l鈥檃lcaldia, en aquests 11 mesos de legislatura, s鈥檋a fet la tala selectiva d鈥檃rbres per a recuperaci贸 de pastures a dues zones del nostre terme municipal: Les Confrontanes i el Clot de la Font Blanca.

  Com ja s鈥檋a comentat, totes aquestes actuacions s鈥檋an consensuat amb el regidor de Ramaderia. Ell ha indicat les actuacions a fer i, entre l鈥檃lcaldia i el regidor s鈥檋an elaborat i planificat els diferents projectes i s鈥檋an enviat als organismes competents. Totes les actuacions i subvencions demanades per aquests conceptes als organismes competents han estat aprovades, algunes d鈥檈lles mai s鈥檋avien sol路licitat.

 • Actuacions en manteniment i inversions en material i eines

  Tractar l鈥櫭瞲id i pintar la BobCat

  Debut als anys d鈥櫭簊, la Bob-Cat庐 de l鈥檃juntament estava en un estat de manteniment deplorable. Es va creure convenient portar aquesta m脿quina a un taller de planxisteria per treure l鈥櫭瞲id i repintar completament la seva estructura.


  Adquisici贸 de noves eines

  Quan el brigada municipal havia d鈥檃nar a fer un o dos forats amb la m脿quina 鈥渄e taladrar鈥, com aquesta anava amb corrent de 220鈥疻, havia d鈥檃gafar la Bob-Cat, carregar a la pala el grup electrogen, el 鈥渢aladru鈥 i anar al punt on s鈥檋avia de fer l鈥檃ctuaci贸. Amb l鈥檃dquisici贸 d鈥檃questes eines m茅s modernes, el brigada podr脿 efectuar petites obres amb un equipament port脿til efica莽 i eficient.


  Millora en el magatzematge del material al B煤nquer

  Al magatzem municipal, les lleixes estaven fetes amb material, podr铆em dir, reciclat: uns eren elements met脿l路lics fets servir com a propaganda en exposicions, d鈥檃ltres eren fustes per posar parquet a les parets鈥γ﹕ a dir, sense cap element estructural de seguretat, ni homologat per a suportar c脿rregues. Per seguretat, s鈥檋an canviat les antigues lleixes de fusta per estanteries industrials homologades per a suportar c脿rregues pesades.

 • Retirada dels contenidors de l鈥檈ntrada del poble i adequaci贸 de l鈥檈spai per aparcament de vehicles.

  Per motius est猫tics i higi猫nics, es va creure convenient treure els contenidors que estaven a l鈥檈ntrada del poble i ubica鈥檒s a la closa del Viver. Es va netejar tot l鈥檈spai de residus i es va aplanar per guanyar algunes places d鈥檃parcament.

 • Contenidors de residus a la Closa del Viver

  Com ja tots deveu saber, els contenidors de rebuig (els verds que tenen rodes), sobretot quan estan buits, se鈥檒s emporta el vent i es fan malb茅 en bolcar o xocar amb la xarxa de la depuradora. Per evitar aquesta malmesa de material s鈥檋a trobat una soluci贸, si b茅 est猫ticament 茅s senzilla, s铆 que 茅s efectiva i amb poc cost econ貌mic (poc m茅s de 1.800鈥偓). A m茅s ens serveix com a soluci贸 temporal mentre no hi hagi un pla general per ubicar definitivament els contenidors dels residus.

  L鈥檃ctuaci贸 ha consistit a fer una tanca amb estaques de fusta i corda est脿tica de 10,5鈥痬m de di脿metre.

 • Fires, festes i activitats culturals any 2022

  Us he de dir que la N煤ria Vila, regidora de cultura, s鈥檋a implicat en la seva tasca i ha fet una feina, des del meu punt de vista, impecable. Ha dedicat moltes hores a contactar amb empreses, amb grups d鈥檈spectacles, amb m煤sics鈥 Ha dedicat el temps necessari per concretar, programar i estructurar esdeveniments, actuacions, i les diferents fires i festes del nostre poble (la festa major, la festa petita, dels avis, etc.). Tamb茅 s鈥檋a implicat en les llums de Nadal. Ha estat un gran suport per l鈥檃lcaldia, doncs, a part de fer una feina efectiva, ha perm猫s alliberar a l鈥檃lcaldia de certes tasques que fa temps (que 鈥) poder-les planificar amb detall. Moltes gr脿cies.

  1. Carnestoltes Setcases (mar莽 2022)

  Festa suggerida pels ve茂ns del poble amb nens petits. L鈥橝juntament va facilitar i va aprovar les seves propostes: xocolata, coca i inflables. Aquell dia, per貌, va ploure, i es va haver de celebrar la festa a la Sala dels Estudis. Malgrat tot, va ser un 猫xit.


  2. Festa Petita (maig 2022).

  Festa que celebra l鈥檃parici贸 de l鈥橝rc脿ngel Sant Miquel al mont Gargano (It脿lia). 脡s una festa senzilla que consisteix amb un dinar popular i una actuaci贸 amb un m煤sic ja conegut al nostre poble: Marc Anglerill.


  3. Fira de les Herbes (juny 2022).

  Festa que s鈥檋a de pensar si 茅s viable, doncs per les dates, no hi ha massa aflu猫ncia de persones i no t茅 un objectiu ni un atractiu especial: parades de firaires, ruta bot脿nica, taller de plantes arom脿tiques. Personalment, crec que, perqu猫 鈥揺n un futur- tingui viabilitat s鈥檋a de canviar el format. Malgrat que no va comptar amb un nombr贸s p煤blic, totes les activitats es van poder fer amb normalitat.


  4. Revetlla de Sant Joan (23-24 juny).

  Festa organitzada conjuntament entre l鈥橝juntament, els ve茂ns del poble i les persones que ens visiten o tenen habitatges de segona resid猫ncia. B脿sicament, va consistir a rebre a la Flama del Canig贸, organitzar un sopar popular, llen莽a molts i molts petards i muntar un 鈥渂ar鈥 i posar m煤sica per ballar a l鈥檃ire lliure. Va ser un 猫xit. La festa va acabar a les 5 del mat铆.


  5. Festa Homenatge a la gent gran (15 juliol)

  Com cada any que s鈥檋a fet, aquesta 茅s una festa senzilla i entranyable. 脡s un honor poder homenatjar a les persones que han fet possible que estiguem on som, que han obert cam铆 abans que nosaltres. Molt铆ssimes gr脿cies.


  6. Cap de Setmana Ramader (30 i 31 juliol)

  Festa ja consolidada, per貌 mancava omplir una mica el programa. Va ser un encert la proposta de fer una gimcana amb un tractor. Va donar dinamisme i espectacle. En Xavi Marcer i la N煤ria Vila van ser els art铆fexs de la festa. Gr脿cies.


  7. Activitats d鈥檈stiu

  7.1. Actuacions musicals

  Aquest estiu s鈥檋an fet quatre actuacions musicals a Setcases: Concerts de Miquel Arbres, Miquel del Roig i dels Superherois i una sessi贸 d鈥橦avaneres, amb rom, a c脿rrec del grup Norai.

  7.2. Jocs i esdeveniments per nens.

  Com en altres anys, s鈥檋an realitzat varies activitat i espectacles per als m茅s petits: Disco baby, Xeringada de l鈥檈scuma i Circus School, Jocs de Cucanya, etc. A l鈥檈stiu, a causa del turisme familiar que acull Setcases, aquestes activitats sempre s贸n un 猫xit de participaci贸.


  6.8. Festa del Bolet (17 i 18 setembre 2022)

  Festa important i consolidada a Setcases. El format semblant al dels altres anys.


  6.9. Festa Major (29 setembre a 2 d鈥檕ctubre)

  Sense dubte, la Festa m茅s important del poble: la Festa de Sant Miquel, patr贸 de Setcases. Sempre, en totes les legislatures s鈥檋a cuidat aquesta festa i, en aquesta, no s鈥檋a estat menys. Amb alguns petits canvis respecte a altres edicions, ha estat un 猫xit de participaci贸.


  6.10. Concert de Nadal

  Espl猫ndid concert a c脿rrec del grup Eclipse Duo. Una entranyable actuaci贸 on van deixar sense paraules durant m茅s d鈥檜na hora al p煤blic assistent, escoltant dues veus incre茂bles. Moltes gr脿cies


  6.11. No ens oblidem d鈥檜n homenatge

  Aquest any 2022 ens hem recordat d鈥檜na setcasina, l鈥橝delaida Cuadrado Valero, que va complir 104 anys el 25 de setembre de 2022. Viu a la resid猫ncia de gent gran Guy Mal茅, de Prada de Conflent, i malgrat la seva longevitat, encara gaudeix de prou bona salut. All铆 茅s coneguda com a Ad茅la茂de Pujol, ja que a Fran莽a l鈥檈sposa adopta el cognom de l鈥檈sp貌s, en aquest cas Jaume Pujol, ja difunt i tamb茅 natural de Setcases. Tots dos s鈥檈xiliaren en acabar l鈥櫭簂tima Guerra Civil.
  L鈥橝juntament va fer arribar un ram de flors a la Resid猫ncia el dia del seu aniversari. La gratitud d鈥檃questa persona i de la seva fam铆lia no t茅 preu. Ha estat un honor!!!