Projectes 2023

 • Obres de manteniment a dos edificis municipals: Sala dels Estudis i el Relliquer

  Properament es faran feines d’arranjament i manteniment d’aquests dos edificis.

  Justificació

  Són edificis propietat de l’Ajuntament de Setcases en els que s’han de fer actuacions estructurals per garantir el seu manteniment i la seguretat de l’estructura arquitectònica.

  Aquests edificis fa molt temps que no son objecte de cap arranjament de la seva estructura externa i s’han detectat importants desperfectes a conseqüència del pas del temps i la manca d’actuacions.


  Actuacions a realitzar

  Per tant, s’ha de fer actuacions urgents en els teulats i els baixants d’aigua dels dos edificis.

  En l’edifici dels Estudis, com és un espai on es fan activitats, a part de la teulada i els canalons d’aigua, es farà l’arranjament de les finestres i una porta nova a la Sala que impedeixi l’entrada l’aigua i estigui d’acord amb la normativa quant a dimensions i obertura.

  En l’edifici el Relliquer, en aquesta primera fase no està previst fer cap més actuacions que reparar la teulada i els baixants d’aigua.

 • Reparacions realitzades a la xarxa d'aigua municipal

  S’han reparat diferents desperfectes i fuites d’aigua a la xarxa de distribució d’aigua del poble.

  En aquestes imatges podreu veure els punts que s’han reparat i el cost de les actuacions portades a terme.

 • Actuacions a la zona esportiva de Setcases

  Millores a la pista esportiva de Setcases: col·locació de xarxes de protecció a les porteries i cistelles de bàsquet.

  • Subvenció: Diputació de Girona, Serveis d’Esports – Actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals, any 2023
  • Import subvencionat: 3.232,15 €
  • Cost de l’actuació: 6.464,30 €