Instal·lació de cinc punts d’informació local

L’Ajuntament de Setcases instal·la cinc vitrines per fer difusió de la informació local de Setcases. Amb aquesta actuació es vol millorar la comunicació amb els vilatans i visitants, els quals podran gaudir de cinc punts fixos on trobar la informació de les activitats, els serveis i altres informacions que puguin ser d’interès pel municipi.
Les vitrines s’han col·locat al carrer Vilallonga (a l’entrada del poble), a la cruïlla entre el camí de França i el carrer del Rec (a la sortida del poble), a la Plaça Major on hi ha l’Ajuntament, a la Plaça Verda i a la plaça dels Estudis.