Subvenció per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial, anualitat 2023

Títol: Subvenció per a la restauració i consercavació d’immobles d’interès patrimonial, 2023
De: Diputació de Girona -Monuments

CONCEPTE Import atorgat Cost de l’actuació Expedient

Reforma façana, porta de fusta i actuació a l’estructura de fusta del cor de l’Església de Sant Miquel de Setcases

11.000,00€ 21.540,42 € 2023/3508

Intervenció i conservació de:

  • Restauració de la porta ferrada.
  • Restauració de la fusteria del cor. 
  • Restauració dels guardapols del retaule major.