Uneix-te al nou grup de difusió de WhatsApp de l’Ajuntament de Setcases.

Rep les últimes notícies, activitats culturals, agenda, BAN municipal, i molt més!

 


INFORMACIÓ DEL CANAL DE COMUNICACIÓ: 

L’Ajuntament de Setcases ofereix un nou servei d’intercanvi d’informació per “WhatsApp” als veïns i veïnes.

 

L’Ajuntament ofereix a partir d’ara un nou servei d’informació totalment gratuït per als ciutadans de la població que ho desitgin, a través del servei de missatgeria mòbil “WhatsApp”. Concretament, posarà en funcionament una LLISTA DE DIFUSIÓ (no un Grup de WhatsApp), d’aquesta manera es garantirà la privacitat de les persones que en formin part, ja que els números quedaran ocults.

Aquest servei de missatgeria s’anomena: “Informació Ajuntament de Setcases”, i pretén ser una eina de difusió i tramesa d’informació àgil, que ens permeti arribar al nombre més gran de veïns possibles, amb immediatesa i en temps real.

El servei consisteix en un xat bilateral, a través del qual s’enviaran missatges curts als veïns i veïnes amb la informació bàsica com: l’agenda d’activitats, serveis municipals, així com, avisos amb caràcter d’urgència. També permet que els veïns enviïn missatges informatius a l’Ajuntament (que no requereixen cap tràmit municipal).

Altrament, el consistori continuarà utilitzant altres canals per difondre la informació als interessats: pàgina web, xarxes socials i punts d’informació locals.


COM EM PUC DONAR D’ALTA:

 1. Afegir als contactes del telèfon el número 683.33.13.83 amb el nom de “Informació Ajuntament de Setcases”.
 2. Enviar un WhatsApp al número 683.33.13.83 amb la paraula ALTA, posar nom i cognoms i número de DNI de l’interessat/da.
 3. Signar la declaració de protecció de dades (Annexa), per declarar la conformitat en cedir les dades personals a l’Ajuntament per aquesta única finalitat. Aquesta declaració s’haurà de portar a l’Ajuntament o enviar-la per registre electrònic. És obligatori.
 4. L’alta es produirà, com a màxim, dins els 5 dies laborables següents a comptar des de la data en què s’ha fet el registre electrònic de la “Clàusula de consentiment del tractament de dades personal (annex).”
 5. DESCARREGAT EL DOCUMENT: “Clàusula de consentiment del tractament de dades personal (annex).”

I COM EM PUC DONAR DE BAIXA? 

Enviar un correu electrònic a info@setcases.cat amb la paraula “BAIXA Informació Ajuntament de Setcases WhatsApp” a l’assumpte del correu electrònic, i el “nom i cognoms, el DNI i el número de mòbil que es vol donar de baixa” en el text del missatge.

 


NORMES D’UTILITZACIÓ:

 1. Només s’enviarà com a màxim un WhatsApp al dia sobre el mateix tema, preferentment de dilluns a divendres, entre les 9 del matí a les 16 de la tarda. En situacions d’urgència o d’especial interès es podran enviar en qualsevol moment que faci falta, respectant l’horari nocturn de descans.
 2. Les dades dels usuaris seran introduïdes en una base de dades única i creada exclusivament per al servei d’informació a través de WhatsApp. Aquestes dades no es facilitaran a cap organisme extern ni tampoc s’utilitzaran per a cap altra gestió.
 3. Aquest servei és bidireccional. Què vol dir això? Doncs que “Informació Ajuntament de Setcases” és un mitjà vàlid per informar de possibles incidències a l’Ajuntament i des de l’Ajuntament als veïns. No és un mitjà de comunicació entre veïns, atès que els altres membres del grup no podran veure els missatges que responguin els altres veïns.
 4. Aquest grup de comunicació no és un mitjà hàbil per iniciar un tràmit amb l’Ajuntament.
 5. No es pot fer ús de l’opció de la trucada de dins el WhatsApp.
 6. Aquest canal podrà ser emprat per a informar d’aquelles activitats que es duran a terme a Setcases i al seu entorn més immediat. Sempre que, les entitats i/o associacions ho comuniquin, amb una certa antelació de temps, a l’Ajuntament de Setcases.
 7. Formació del servei. La informació d’aquest servei i les normes d’ús corresponents es publiquen a la pàgina Web municipal: www.setcases.cat. A més, l’Ajuntament oferirà formació gratuïta per gestionar aquest servei de missatgeria mòbil a totes aquelles persones que així ho sol·licitin.

El consistori vol implantar aquest nou servei, per la necessitat de tenir línia directa amb els veïns en situacions d’emergència. Tanmateix, es pot fer servir per comunicar incidències als Serveis Públics Municipals o d’altres Administracions per tal que l’Ajuntament tramiti la resolució de forma més ràpida i efectiva.


 1. RECULL DE LA NORMATIVA: PDF
 2. DECLARACIÓ D’AUTORITZACIÓ I PROTECCIÓ DE DADES: PDF