Subvenció per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, any 2023

Títol: Subvenció per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, any 2023.
De: Diputació de Girona – Assistència i cooperació als municipis

CONCEPTE Import atorgat Cost de l’actuació Expedient

Fira de les herbes i flors de muntanya

Fira del Cap de setmana ramader

Fira del Bolet

850,00 €

1.200,00 €

2.600,00 €

1.685,21 €

2.432,70 €

7.119,65 €

2023/6092

2023/6153

2023/6095

 Detall de les despeses:

Activitats portades a terme a les tres fires:

  • Actuacions musicals
  • Activitats per la mainada
  • Tastets
  • Esmorzars
  • Concursos i premis
  • Publicitat
  • Xerrades, conferències, tallers, …
  • Exposicions