Subvencions per a actuacions municipals per nevades 2023 – Inversions

Títol: Subvencions per a actuacions municipals per nevades 2023 – Inversions
De: Diputació de Girona – Assistència i cooperació als municipis

CONCEPTE Import atorgat Cost de l’actuació Expedient

Despeses d’inversió: Adquisició implement BobCat per poder realitzar la basculació pales llevaneu

4.138,20 € 4.356,00 € 2023/6204

Detall inversions:

  • Adquisició Til-Tach Bobcat per poder realitzar la basculació de la pala llevaneus, així poder retirar més neu de vorals i cantonades.