Subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció incendis forestals 2023 – Línia 1

Títol: Subvencions per actuacions en matèria forestal i de prevenció incendis forestals 2023 – Línia 1
De: Diputació de Girona – Medi Ambient

CONCEPTE Import atorgat Cost de l’actuació Expedient

Arranjament del sistema de captació de l’abeurador del Refugi de la Balmeta (1.800 m tub)

4.098,27 € 5.464,36 € 2022/10757

Detall inversions:

  • Arranjament d’un tub de captació d’aigua per a l’abeurador del bestiar que hi ha al Refugi de la Balmeta, atès que la captació d’aigua quedava molt lluny de l’abeurador i ha calgut instal·lar 1800 metres de tub de polietilè de 32 mm de diàmetre.
  • Com a treballs d’execució s’ha fet una rasa per a enterrar el tub esmentat i s’ha fet feina de feines de paleta per poder connectar aquest tub a l’abeurador.