Sol·licitud d’autorització per a la realització d’activitats amb risc d’incendi forestal

Del 15 de març al 15 d’octubre, les activitats de risc d’incendi que es duguin a terme a menys de 500 metres de terreny forestal, necessiten autorització de la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi. (Generalitat de Catalunya). Les activitats amb risc d’incendi forestal a menys de 500 metres de terreny forestal s’han […]

Respectar i ser respectuosos amb els veïns i amb el medi ambient: És una RESPONSABILITAT COMPARTIDA.

INCIVISME A LA ZONA D’AUTOCARAVANES DE SETCASES Per voluntat pròpia, l’Ajuntament de Setcases té habilitada una zona per poder pernoctar autocaravanes i vehicles càmper.  L’Ajuntament sensible amb aquest tipus de turisme, i d’acord amb les seves possibilitats pressupostàries, va adequar un senzill espai a l’entrada del poble: on es va anivellar el terreny, es va […]

Subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció incendis forestals 2023 – Línia 1

Títol: Subvencions per actuacions en matèria forestal i de prevenció incendis forestals 2023 – Línia 1De: Diputació de Girona – Medi Ambient CONCEPTE Import atorgat Cost de l’actuació Expedient Arranjament del sistema de captació de l’abeurador del Refugi de la Balmeta (1.800 m tub) 4.098,27 € 5.464,36 € 2022/10757 Detall inversions: Arranjament d’un tub de captació […]

Horaris deixalleries del Ripollès

A partir del dilluns dia 17 de juliol i fins al dia 25 de setembre, es farà el següent horari d’estiu a les deixalleries de la comarca del Ripollès: Deixalleria de Camprodon: Dilluns, dimecres, divendres, dissabte i diumenge: de 10:00 h a 14:00 h Deixalleria de Ripoll: De dilluns a divendres: de 08:00 h a 15:00 h Dissabte: de […]

XIX Fira de les herbes i Flors de Muntanya – 17 de juny

MERCAT D’ARTESANS: Pels carrers de Setcases EXPOSICIÓ DE PLANTES I FLORS SEQUES: A la Sala dels Estudis TALLER DE DECORACIÓ NATURAL: A les 11 h – Activitat familiar, a la plaça dels Estudis XERRADA: LA MACERACIÓ DE LES PLANTES – El món de les remeieres: Què és una maceració isobre quins principis actius podem extraure en […]

Inici dels estudis i treballs per millorar i dimensionar l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Setcases

La depuradora de Setcases es una instal·lació construïda a l’any 2003, ara fa quasi 19 anys.  Es una EDAR “bàsica” que només fa el que s’anomena, tractament primari. El tractament primari consisteix bàsicament en separar els sòlids per decantació. El funcionament es simple: les partícules sòlides, més pesades, per gravetat,  queden dipositades al fons del […]